AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016) Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej informuje, że woda doprowadzana do niecek i woda w nieckach basenu, aquaparku i jacuzzi jest regularnie badana pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wyniki badań są dostępne w postaci sprawozdań – do zapoznania w formacie pdf:

Badanie z dnia 20.11.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 06.11.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 26.10.2018

 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz
 • Sprawozdania z badań - pobierz

Badanie z dnia 16.10.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 09.10.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz
 • Sprawozdania z badań - pobierz

Badanie z dnia 05.09.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz
 • Sprawozdania z badań - pobierz

Badanie z dnia 20.07.2018

 • Zbiorcza roczna ocena jakości wody w okresie od września 2017 do czerwca 2018 - pobierz

 

Badanie z dnia 05.06.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 17.05.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 04.05.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz
 • Zestawienie - wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami - pobierz

Badanie z dnia 17.04.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 03.04.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 20.03.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 01.03.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 20.02.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 01.02.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 16.01.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 04.01.2018

 • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
 • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
 • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz