AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016) Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej informuje, że woda doprowadzana do niecek i woda w nieckach basenu, aquaparku i jacuzzi jest regularnie badana pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wyniki badań są dostępne w postaci sprawozdań – do zapoznania w formacie pdf:


Badanie z dnia 04.02.2019

  • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
  • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
  • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 25.01.2019

  • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
  • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
  • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz

Badanie z dnia 03.01.2019

  • Sprawozdania z badań mikrobiologicznych - pobierz
  • Sprawozdania z badań fizykochemicznych - pobierz
  • Komunikat o jakości wody na krytej pływalni - pobierz