AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


mgr inż. Tomasz Sacewicz
Obrona rozprawy doktorskiej

9 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza Sacewicza
na temat
"Obciążenia stawów kończyn dolnych osób o zróżnicowanym stopniu wytrenowania w zależności od wybranych ćwiczeń wykonywanych na różnorodnym podłożu"mgr Marcin Śliwa
Obrona rozprawy doktorskiej

14 września 2018 roku o godzinie 9.00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Śliwy
na temat
"Zróżnicowanie siły mięśni siatkarzy w makrocyklu rocznym"mgr Wilhelm Gromisz
Obrona rozprawy doktorskiej

13 września 2018 roku o godzinie 10.00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wilhelma Gromisza
na temat
"Transfer efektu treningu oporowego na lądzie na technikę pływania studentów"


W dniu 07 marca 2018r. o godz. 10:00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Bracław
na temat
"Aktywność fizyczna studentów pierwszego roku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w świetle wybranych uwarunkowań biospołecznych"dr Paulina Szyszka
Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 19 lipca 2017r. w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szyszki
na temat
"Zmienności wybranych wskaźników techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów"