AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Skład komisji Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu:

Przewodniczący           dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski

Członkowie                   dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
                                      dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak
                                      dr Małgorzata Charmas

Sekretarz                       mgr Anna Kudelska-Huk

Zadania komisji:

  • wyznaczanie kluczowych kierunków badań naukowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu oraz wsparcie Dziekana w sprawach polityki naukowej realizowanej w jednostce,
  • opiniowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych w zakresie ich wartości merytorycznej (wyznaczanie recenzentów),
  • opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów finansowanych z dotacji statutowej, głównie w zakresie ich zgodności z harmonogramem, kosztorysem i wykonaniem planowanych zadań merytorycznych (wyznaczanie recenzentów),
  • przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceny realizacji projektów do zatwierdzenia przez Radę Wydziału WFIS,
  • zajmowanie stanowiska we wszelkich sprawach z zakresu działalności Komisji, przedstawionych do konsultacji przez Radę Wydziału albo Dziekana Wydziału,
  • wykonywanie innych zadań określonych przez Dziekana Wydziału.