AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

OFERTA SZKOLENIOWA DLA STUDENTÓW
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH
STUDENTÓW Z KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE,
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE PODNOSZĄCYM KOMPETENCJE ZAWODOWE
I KOMUNIKACYJNE STUDENTÓW!
Udział w kursach i szkoleniach, realizowanych w ramach projektu, jest BEZPŁATNY !!!
Informacja na temat projektu
AWF Warszawa realizuje projekt „NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” (umowa nr. POWR.03.05.00-00.Z201/17). Jednym z modułów działań jest podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.
W związku z powyższym dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach: wychowanie fizyczne zostaną przeprowadzone nieodpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji komunikacyjnych i inne działania podnoszące możliwości zaistnienia na rynku pracy. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020, szkolenia odbywają się w semestrach zimowych i letnich oraz w przerwach semestralnych.
Uczestnik projektu będzie zobowiązany do udziału w 3 zadaniach projektowych:
   1. SZKOLENIA ZAWODOWE:
         Ratownik WODNY 2 moduły:
           I moduł – szkolenie dotyczy zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu technik, sprzetu i organizacji ratownictwa wodnego. Moduł ten obejmuje 66 godzin dydaktycznych.
           II moduł – Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (KPP) – szkolenie dotyczy przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Moduł obejmuje 66 godzin dydaktycznych.
   2. WARSZTATY KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH (każdy student weźmie udział w warsztacie):
         Warsztaty: Umiejętności coatchingowe w edukacji (45 godzin dydaktycznych).
   3. WARSZTATY - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM wraz z realizacją zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej (16 godzin). Przygotowanie zadań praktycznych w formie projektowej będzie polegało na stworzeniu 5 – osobowych zespołów, które przygotują intersujący projekt i przedstawią go w środowisku społeczno – gospodarczym, tym samym nawiązując współpracę z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami (mogą to być szkoły, kluby sportowe, szpitale inne instytucje).

INFORMACJE O NABORZE STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020
W latach 2019 i 2020 do udziału w projekcie zapraszamy:
   • studentów kierunku Wychowanie Fizyczne ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia, którzy mogą wziąć udział w następujących, bezpłatnych szkoleniach:
   a) kurs Ratownika MSW odbędzie się w czasie 15 – dniowego obozu szkoleniowego na przełomie sierpnia i września 2020 roku (wstępnie planowany termin obozu to 30.08 -14.09.2020 r). Koszt pobytu na obozie oraz szkolenie ratownicze i KPP jest bezpłatny.

   Kryterium oceniane podczas przyjęć na kurs Ratownik MSW będzie sprawdzian umiejętności pływackich, który odbędzie się w maju/czerwcu 2020 roku.
   Umiejętności pływackie, które będą sprawdzane podczas egzaminu:
     • 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 45 sek.,
     • 25 m na plecach nogami do stylu klasycznego (żaba),
     • stanie 15s w wodzie głębokiej bez użycia ramion,
     • przepłynięcie 5m pod wodą (bez odbicia od ściany basenu).
   b) warsztaty umiejętności coachingowi w edukacji będą realizowane w terminach listopad 2019 r. – lipiec 2021 r.,
   c) warsztaty zarządzania projektem oraz realizacja projektów będzie możliwa w terminach październik 2019 – czerwiec 2021 roku dla poszczególnych grup projektowych.
Regulamin udziału w projekcie, a także dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie
Filii AWF Biała Podlaska , w Aktualnościach!
Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć komplet dokumentów tj.
   - formularz rejestracyjny - pobierz
   - oświadczenie o byciu studentem jednego z ostatnich 4 semestrów studiów na kierunku wf - pobierz
   - regulamin udziału w projekcie własnoręcznie podpisany - pobierz
Dokumenty należy składać w pokoju 128 w budynku głównym FAWF
w terminie do 8 listopada 2019 r.
Dodatkowych informacji udziela Aneta Łuć
w pokoju 128, parter Budynek Główny FAWF
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.