AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

OFERTA SZKOLENIOWA DLA STUDENTÓW

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH STUDENTÓW Z KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE,

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE PODNOSZĄCYM KOMPETENCJE ZAWODOWE I KOMUNIKACYJNE STUDENTÓW!

Udział w kursach i szkoleniach, realizowanych w ramach projektu, jest BEZPŁATNY!!!!!!!!!!!!!

Informacja na temat projektu

AWF Warszawa realizuje projekt „NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” (umowa nr. POWR.03.05.00-00.Z201/17). Jednym z modułów działań jest podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.
W związku z powyższym dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach: wychowanie fizyczne zostaną przeprowadzone nieodpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji komunikacyjnych i inne działania podnoszące możliwości zaistnienia na rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020, szkolenia będą odbywały się w semestrach zimowych i letnich.


Uczestnik projektu będzie zobowiązany do udziału w 3 zadaniach projektowych:

1. SZKOLENIA ZAWODOWE:

Ratownik WODNY 2 moduły:

I moduł – szkolenie dotyczy zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu technik, sprzetu i organizacji ratownictwa wodnego. Moduł ten obejmuje 66 godzin dydaktycznych.

II moduł – Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (KPP) – szkolenie dotyczy przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Moduł obejmuje 66 godzin dydaktycznych.

2. WARSZTATY KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH (każdy student weźmie udział w warsztacie) :
* warsztaty: Umiejętności coatchingowe w edukacji (45 godzin dydaktycznych)

3. WARSZTATY - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM wraz z realizacją zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej. (16 godzin).

Przygotowanie zadań praktycznych w formie projektowej będzie polegało na stworzeniu 5 – osobowych zespołów, które przygotują intersujący projekt i przedstawią go w środowisku społeczno – gospodarczym, tym samym nawiązując współpracę z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami (mogą to być szkoły, kluby sportowe, szpitale inne instytucje).


INFORMACJE O NABORZE STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM

2018/2019

W roku 2019, w semestrze letnim 2018/2019, do udziału w projekcie zapraszamy:


• studentów I stopnia kończących 2-gi rok studiów i studentów II stopnia kończących 1-y roku studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne, którzy mogą wziąć udział w szkoleniach:

a) kurs Ratownika MSW odbędzie się w czasie 15 – dniowego obozu szkoleniowego na przełomie sierpnia i września 2019 roku (planowany termin obozu 30.08 -13.09.2019r). Koszt pobytu na obozie oraz szkolenie ratownicze i KPP jest bezpłatny.

Kryterium oceniane podczas przyjęć na kurs Ratownik MSW będzie sprawdzian umiejętności pływackich, który odbędzie się w czerwcu 2019 roku, Umiejętności pływackie, które będą sprawdzane podczas egzaminu:

• 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 45 sek.,
• 25 m na plecach nogami do stylu klasycznego (żaba),
• stanie 15s w wodzie głębokiej bez użycia ramion,
• przepłynięcie 5m pod wodą (bez odbicia od ściany basenu).

b) warsztaty umiejętności coatchingowe w edukacji będą realizowane w terminach październik – grudzień 2019 rok,

c) warsztaty zarządzania projektem oraz realizacja projektów będzie możliwa w terminach październik 2019 – kwiecień 2020 roku dla poszczególnych grup projektowych.

Regulamin udziału w projekcie, a także dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie
Filii AWF Biała Podlaska w Aktualnościach!

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć komplet dokumentów tj.

- formularz rejestracyjny - pobierz
- oświadczenie o byciu studentem jednego z ostatnich 4 semestrów studiów na kierunku wf - pobierz
- regulamin udziału w projekcie własnoręcznie podpisany - pobierz

Dokumenty należy składać w pokoju 128 w budynku głównym FAWF
w terminie do końca czerwca 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Aneta Łuć
w pokoju 128, parter Budynek Glowny FAWF
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.