AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Zakład Korektywy i Kompensacji

organizuje

kurs doszkalający dla nauczycieli

„Edukacja posturalna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym"

Uprawnienia: Uczestnik uzyskuje certyfikat uczestnictwa

Zapisy do: rekrutacja ciągła

Liczba godzin: 40 godz. (ćwiczenia – 30 godz. i wykłady – 10 godz.) + praca własna 10 godz. – 2 pkt ECTS

Przewidywany termin realizacji kursu: uruchomienie i realizacja kursu w momencie utworzenia grupy

Czas trwania kursu: 2 miesiące /system weekendowy

Opłata: 600 zł

Oczekiwana liczba kandydatów: 15-20 osób

Kryteria naboru: ukończenie studiów wyższych kierunków: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe w/w kierunków,

Procedura zgłoszenia:

  • wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.pobierz formularz
  • • następnie po uzyskaniu informacji potwierdzającej termin rozpoczęcia pierwszych zajęć należy dokonać opłaty za kurs, dokument potwierdzający zapłatę należy pokazać na pierwszych zajęciach.
WWFiS w Białej Podlaskiej

ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska

Bank PeKaO S.A. I Oddział Biała Podlaska

Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633

z dopiskiem: „warsztaty Edukacja posturalna oraz imię i nazwisko uczestnika"

Celem dydaktycznym warsztatów jest przygotowanie uczestnika do opieki nad dzieckiem w obszarze profilaktyki zaburzeń statyki ciała. Przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie: planowania i organizacji optymalnych warunków dla kształtowania się nawyku prawidłowej postawy dziecka, eliminowania niekorzystnych sytuacji posturalnych, planowania, organizacji i prowadzenia zajęć ruchowych uwzględniających założenia edukacji posturalnej.

Tematyka zajęć: Biomedyczne podstawy rozwoju dzieci – charakterystyka rozwoju somatycznego i motorycznego. Kształtowanie się postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Pierwszy okres krytyczny w posturogenezie – przyczyny i skutki zdrowotne. Charakterystyka wad postawy ciała z uwzględnieniem nieprawidłowości w ukształtowaniu kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn dolnych i stóp. Założenia edukacji posturalnej realizowanej w domu, przedszkolu i szkole – organizacja otoczenia dziecka. Czynniki wspierające i bariery w realizacji edukacji posturalnej w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Realizacja edukacji posturalnej na zajęciach ruchowych prowadzonych w różnych warunkach na poszczególnych poziomach edukacji: pozycje wyjściowe do ćwiczeń, ćwiczenia przestrzennego ułożenia ciała, ćwiczenia kształtujące, ćwiczenia poranne i śródlekcyjne, zabawy i gry ruchowe, elementy treningu sensomotorycznego, ćwiczenia oraz pozycje wyjściowe bezpieczne i ryzykowne dla narządu ruchu dziecka.

Wymogi egzaminacyjne: Osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia. Uczestnictwo w zajęciach programowych. Zaliczenie praktyczno-teoretyczne.

Kadra: pracownicy Zakładu Korektywy i Kompensacji

Bezpośredni kontakt z Kierownikiem kursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 833428744