AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Zakład Korektywy i Kompensacji

organizuje

Kurs Korektywy i Kompensacji

Uprawnienia: Uczestnik uzyskuje certyfikat ukończenia kursu uprawniającego do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w różnych placówkach edukacyjnych.

Zapisy do: rekrutacja ciągła

Liczba godzin: 120 godz. (ćwiczenia – 90 godz. i wykłady – 30 godz.) 10 pkt. ECTS

Czas trwania kursu: 5 miesięcy (system weekendowy + jeden zjazd kilkudniowy)

Przewidywany termin realizacji kursu: uruchomienie i realizacja kursu w momencie utworzenia grupy

Przewidywana opłata: 1599 zł

Liczba miejsc ograniczona: 12-15 osób – max 30 osób

Kryteria naboru: studenci II stopnia kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, kserokopia wpłaty wpisowego i czesnego I rata 799 zł na poczet kursu,

Procedura zgłoszenia: wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - pobierz formularz, po uzyskaniu informacji potwierdzającej termin rozpoczęcia wpłacić pierwszą ratę 799 zł za kurs na konto Uczelni,

pierwszych zajęć: po rozpoczęciu kursu wpłacić II ratę 800 zł;

WWFiS w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska
Bank PeKaO S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
z dopiskiem: „kurs Korektywa i Kompensacja"
oraz imię i nazwisko uczestnika

Osoby, które dopełniły formalności oficjalnego zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Celem dydaktycznym kursu: jest przygotowanie uczestnika do realizacji zadań całorocznego cyklu opieki nad dzieckiem z wadą postawy ciała. Przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do planowania, organizacji i prowadzenia różnych form zajęć w kontakcie ze środowiskiem domowym i szkolnym (przedszkolnym) dziecka, przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjnych; przygotowanie do samodzielnego i twórczego doboru metod i środków w pracy w różnych ośrodkach korekcyjnych, ukazanie potrzeb i możliwości prowadzenia badań w zakresie rozwoju i kształtowania postawy ciała dzieci i młodzieży.

Tematyka zajęć: Neurofizjologiczne aspekty edukacji i reedukacji posturalnej. Biomedyczne podstawy postępowania korekcyjnego, charakterystyka kliniczna i rodzaje wad postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz sposoby ich korekcji. Symetria i asymetria człowieka. Kinezyterapia wad postawy oraz skolioz w większym stadium zaawansowania zmian. Symetria i asymetria postawy. Założenia usprawniania skolioz. Biomechaniczna analiza postawy ciała. Organizacja i metodyka zajęć korekcyjnych, rodzaje lekcji korektywy. Konstrukcja zestawów ćwiczeń domowych dla dziecka z wadą postawy oraz instruktażu dla rodziców. Teoretyczne podstawy pływania korekcyjnego. Założenia diagnostyki grupowej i indywidualnej. Obiektywne i subiektywne metody oceny postawy ciała. Metody oceny wysklepienia i wydolności stóp. Planowanie i dokumentacja pracy korekcyjnej. Współpraca nauczyciela korektywy ze środowiskiem w realizacji założeń procesu korekcyjnego.

Wymogi egzaminacyjne: formą zakończenia kursu jest egzamin teoretyczny i praktyczny.

Kadra: pracownicy Zakładu Korektywy, Pływania, Biomechaniki, specjaliści fizjoterapii, nauczyciele – praktycy z zakresu korektywy.

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod numerem tel. (083) 342 87 52

Bezpośredni kontakt z Kierownikiem Kursu: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pokój nr 333

>>> KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA <<<