AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

XII Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa - 25 maja 2018 r.

„Nie zamykajcie się w halach sportowych”. Edukacja plenerowa – szansą na podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego we współczesnej szkole

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija w Rydze


Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych - 08 czerwca 2018 r. - Warszawa

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców"

ORGANIZATOR

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Studencka Konferencja Naukowa - 12 czerwca 2018 r. - Biała Podlaska

ORGANIZATOR

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

SEKCJE

Katedra Wychowania Fizycznego (KWF)
Katedra Teorii i Praktyki Sportu (KTiPS)
Katedra Nauk Przyrodniczych (KNP)


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 15 czerwca 2018 r. - Poznań

„Laboratorium doświadczeń turystycznych"

Kontrowersje i problemy wokół współczesnej gospodarki turystycznej

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Wydział Turystyki i Zdrowia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Wydział Turystyki i Rekreacji


IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Metodycznej - 12-14 września 2018 r.

"Physical activities in disabled children, youth and the elderly” - „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytet w Lublanie

ORGANIZING / ORGANIZATOR

Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw Faculty in Biała Podlaska
Ljubljana University


The International Scientific Conference - september 27-28, 2018
Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 27-28 września 2018r.

“Discover the forgotten. Preserve the discovered”. Authenticity problems in cultural tourism


„Odkrywać zapomniane. Zakrywać odkryte". Problemy autentyczności w turystyce kulturowej

ORGANIZING / ORGANIZATOR

 • Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw, University College in Biała Podlaska
 • Eugeniusz Piasecki Poznań University of Physical Education
 • The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences in Warsaw
 • Pope John II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 • Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
 • University of Life Sciences in Lublin
 • Western Norway Research Institute (Norway)
 • University of Malaga (Spain)
 • Klaipėda University (Lithuania)
 • Latvian Academy of Sport Education in Riga (Latvia)
 • Nadbużański Folk University in Husinka
 • Polish Scientific Association of Recreation and Tourism Animation