AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pismo Okólne III rok I stopnia - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne II rok II stopnia - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne II rok I stopnia  - TiR - pobierz
Pismo Okólne II roku II stopnia - TiR - pobierz
Pismo Okólne I roku II stopnia - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne III roku  - Kosmetologia - pobierz
Pismo Okólne II roku  - Kosmetologia - pobierz
Pismo Okólne I roku II stopnia - TiR- Rek. - pobierz
Pismo Okólne III rok I stopnia  - TiR - pobierz
Pismo Okólne III r. sem. 6 - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne II r. II st. sem. 4 - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne I r. II st. sem. 2 - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne I r. mgr sem. 2 - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne II r. mgr sem. 4 - Fizjoterapia - pobierz
Pismo Okólne I r. sem. 2 - Kosmetologia - pobierz
Pismo Okólne II r. sem. 4  - Kosmetologia - pobierz
Pismo Okólne I r. I st. sem. 2 - rek.  - TiR - pobierz
Pismo Okólne I r. I st. sem. 2 - tur.  - TiR - pobierz
Pismo Okólne IIIr. I st. sem. 6   - TiR - pobierz
Pismo Okólne IIr. I st. sem. 4  - TiR - pobierz
Pismo Okólne Ir. II st. sem. 2 - tur.  - TiR - pobierz
Pismo Okólne IIr. II st. sem. 4 - TiR - pobierz