Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego

  • Andrzej Nowowiejski - przewodniczący
  • Stanisław Kędra - z-ca przewodniczącego
  • Aleksandra Dębowska - sekretarz
  • Marian Borowik - członek rady zakładowej
  • Dorota Bylina - członek rady zakładowej