• Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia - pobierz;

 • Raport końcowy sporządzony w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2016/2017 - pobierz;
 • Raport końcowy sporządzony w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2013/2014 - pobierz;

 • Raport końcowy sporządzony w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu W Białej Podlaskiej w roku akademickim 2014/2015 - pobierz;

 • Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - pobierz;

 • Raport końcowy sporządzony w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2015/2016 - pobierz;

 • Wyniki ankietyzacji nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF (rok akademicki 2015/2016 - zrealizowane przez biuro karier AWF) - pobierz;

 • Wyniki ankiety dotyczącej zawodowych losów absolwentów AWF Warszawa, rok akademicki 2015/2016 - zrealizowane przez biuro karier AWF - pobierz;

 • Pismo Okólne w sprawie powołania Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Pismo Okólne - pobierz;

 • Protokół przeglądu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej za rok akademicki 2015/2016 - pobierz;

 • Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2015/2016 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - pobierz;

 • Ocena poziomu prowadzonych zajęć na podstawie ankietyzacji studentów r. ak. 2016/2017 - semestr zimowy - pobierz;

 • Ocena poziomu prowadzonych zajęć na podstawie ankietyzacji studentów r. ak. 2016/2017 - semestr letni - pobierz;