• Statut Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - pobierz,