Lp.  Imię i Nazwisko 
1.  prof. dr hab. Włodzimierz LjachProfesorowie tytularni
2.  prof. dr hab. Jerzy Sadowski
3.  prof. dr hab. Ryszard Żukowski

1.  dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński

Doktorzy habilitowani

Profesorowie nadzwyczajni
2.  dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki
3.  dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
4.  dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak
 5.  dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk-Wieliczuk
 6.  dr hab. prof. AWF Andrzej Klusiewicz
 7.  dr hab. prof. AWF Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak
8.  dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
 9.  dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski
10.  dr hab. prof. AWF Benedykt Opaszowski
 11.  dr hab. prof. AWF Helena Popławska
12.  dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski

1.  dr Anna BodasińskaPozostali nauczyciele
2.  dr Ireneusz Chaliburda
3.  dr Kazimierz Chmielewsk
4.  dr Paweł Różański
5.  dr Anna Turosz
6.  dr Janusz Zieliński

1.  Barbara MaksymiukPracownicy administracji
2.  mgr Anna Nowowiejska

1.  Emilia GalińskaStudenci
2.  Adrianna Kopania
3.  Marta Kwiatkowska
4.  Kamil Pachnik
5.  Kinga Prażewska
6.  Monika Zając