Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania i Sportu
w Białej Podlaskiej

Rok akademicki 2017/2018 • Pisma Okólne nr 9/2017/2018 z dnia 23 listopada 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: uruchomienie kursu doszkalającego "Somatic Movement Education"

 • Pisma Okólne nr 8/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powtarzania 2-tygodniowych (60 godz.) praktyk pedagogicznych w gimnazjum i 2-tygodniowych (60 godz.) w szkołach ponadgimnazjalnych dla studentów II-go roku studiów niestacjonarnych WF IIo w roku akademickim 2017/2018

 • Pisma Okólne nr 7/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018

 • Pisma Okólne nr 6/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018

 • Pisma Okólne nr 5/2017/2018 z dnia 18 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku SPORT (Piłka Nożna) w roku akademickim 2017/2018

 • Pisma Okólne nr 4/2017/2018 z dnia 03 października 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu

 • Pisma Okólne nr 3/2017/2018 z dnia 26 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

 • Pisma Okólne nr 2/2017/2018 z dnia 26 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

 • Pisma Okólne nr 1/2017/2018 z dnia 01 września 2017 r. - pobierz
  • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018