DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ogłaszają:

  • Konkurs nr 1 na stanowisko adiunkta w Pracowni Kosmetologii - pobierz

Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz