Zasady realizacji modułu

 • Wykłady ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów - pobierz
 • Blok przedmiotów ogólnouczelnianych - pobierz
  • Karta przedmiotu – Absolwent na rynku pracy - pobierz
  • Karta przedmiotu – Etykieta w życiu publicznym - pobierz
  • Karta przedmiotu – Trening umiejętności społecznych - pobierz
  • Karta przedmiotu – Współczesne metody redukcji stresu - pobierz

Programy kształcenia

 • Wychowanie fizyczne - studia I stopnia:
  • efekty kształcenia - pobierz,
  • program studiów - pobierz,
  • plan studiów I, II r. studia stacjonarne - pobierz,
  • plan studiów III r. st. stacjonarne - pobierz,
  • karty przedmiotów studia stacjonarne - pobierz,
  • plan studiów niestacjonarnych - pobierz,
  • karty przedmiotów studia niestacjonarne - pobierz.
 • Wychowanie fizyczne - studia II stopnia:
  • efekty kształcenia - pobierz,
  • program studiów - pobierz,
  • plan studiów stacjonarnych - pobierz,
  • karty przedmiotów studia stacjonarne - pobierz,
  • plan studiów niestacjonarnych - pobierz,
  • karty przedmiotów studia niestacjonarne - pobierz
 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych:
  • stacjonarne studia II stopnia - efekty kształcenia - pobierz,
  • program studiów - pobierz,
  • plan studiów - pobierz,
  • karty przedmiotów - pobierz
 • Sport - studia I stopnia:

Dokumenty
 • Regulamin Studiów AWF J. Piłsudskiego w Warszawie - pobierz;
 • Uchwała Rady WWFiS w Białej Podlaskiej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad podejmowania studiów na równoległych kierunkach przez studentów WWFiS w Białej Podlaskiej - pobierz;
 • Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w WWFiS w Białej Podlaskiej AWF J. Piłsudskiego w Warszawie - pobierz;
 • Organizacja roku akademickiego - poberz;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - pobierz;