Dziekan WTiZ
dr hab.prof. AWF Wojciech Piasecki

Prodziekan ds. Kształcenia
dr Małgorzata Skiert

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

Prodziekan ds. Studentów
dr Przemysław Kędra