PLANOWANE TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU TURYSTYKI I ZDROWIA

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

13 WRZEŚNIA 2017

19 PAŹDZIERNIKA 2017

09 LISTOPADA 2017

14 GRUDNIA 2017

18 STYCZNIA 2018

15 LUTEGO 2018

15 MARCA 2018

12 KWIETNIA 2018

17 MAJA 2018

14 CZERWCA 2018

05 LIPCA 2018

13 WRZEŚNIA 2018