DOKUMENTY WYDZIAŁU WTiZ

  • Statut Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - pobierz,
  • Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 - pobierz,
  • Plan Rozwoju Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
    na lata 2015-2016 - pobierz,