Lp.

Imię i Nazwisko

1.

prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

Profesorowie tytularni

2.

prof. dr hab. Ema Halavach

3.

prof. dr. hab. Lech Jaczynowski

4.

prof. dr hab. Jerzy Mosiewicz

5.

prof. dr hab. Aliaksandr Rubakhau


1.

dr hab. prof. AWF Robert Charmas

Doktorzy habilitowani

Profesorowie nadzwyczajni

2.

dr hab. prof. AWF Aleksey Dmitriyev

3.

dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki

4.

dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

5.

dr hab. prof. AWF Ryszard Polak

6.

dr hab. prof. AWF Kazimierz Tomczykiewicz


1.

dr Krystyna Buchta

Pozostali nauczyciele

2.

dr Marta Jarocka

3.

dr Przemysław Kędra

4.

dr Katarzyna Kładź-Postolska

5.

mgr Anna Kulik

6.

dr Małgorzata Skiert

7.

mgr Beata Tyszkiewicz- Gromisz


1.

Katarzyna Kuśmierczyk

Pracownicy administracji

2.

mgr Justyna Sacharuk


1.

Natalia Brzozowska

 

Studenci

2.

Joanna Machaj

3.

Klaudia Majcher

4.

Ewa Maksymiuk

5.

Wojciech Pawliczek

6.

Adrian Kalisz

7.

Dominik Fijałkowski