Dokonano wyboru Dziekanów Wydziałów na kadencję 2016 - 2020

Wydziałowe Komisje Wyborcze informują, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. wolą elektorów, wybrani zostali dziekani wydziałów:

Dziekan WWFiS
dr hab.prof. AWF Hubert Makaruk

 

Dziekan WTiZ
dr hab.prof. AWF Wojciech Piasecki

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Aktualności

Komunikat nr 6

Komisji Wyborczej
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
w Białej Podlaskiej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: składu Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej przedstawia skład rady wydziału na kadencję 2016-2020: >>> pobierz komunikat nr 6


Komunikat nr 6

Komisji Wyborczej
Wydziału Turystyki i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: składu Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej przedstawia skład Rady Wydziału: >>> pobierz komunikat nr 6


Komunikat nr 5

Komisji Wyborczej
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
w Białej Podlaskiej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcje prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016 – 2020 wybrani zostali:

    • dr Anna Bodasińska prodziekan ds. rozwoju

    • dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski prodziekan ds. studiów o profilu ogólnoakademickim

    • dr Janusz Zieliński prodziekan ds. studiów o profilu praktycznym

                                Przewodniczący
                              Komisji Wyborczej
            Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
                              w Białej Podlaskiej

                          dr Kazimierz Chmielewski


Komunikat nr 5

Komisji Wyborczej
Wydziału Turystyki i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru prodziekanów Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej informuje, iż:

w wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcje prodziekanów Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016- 2020 wybrani zostali:

    • dr Przemysław Kędra prodziekan ds. studentów

    • dr Małgorzata Skiert prodziekan ds. kształcenia

    • dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski prodziekan ds. nauki i rozwoju

                                Przewodniczący
                              Komisji Wyborczej
                      Wydziału Turystyki i Zdrowia
                              w Białej Podlaskiej

                             dr Wojciech Hołub