Zarząd Klubu Sportowego AZS-AWF przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza Członków i Sympatyków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu, które odbędzie się dnia 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali wykładowej nr 3 (III piętro) FAWF w Białej Podlaskiej – ul. Akademicka 2.

Przewidywany porządek Walnego Zebrania.

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Klubu.
  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
  3. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Sprawozdanie z działalności Klubu w okresie: 21.03.2016 r. - 27.03.2017 r. – ref. Prezes Klubu.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz wnioski złożone w trakcie dyskusji.
  7. Podjęcie uchwał oraz przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zebrania – ref. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Wystąpienia końcowe.
  9. Zamknięcie Obrad Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszamy !