Kompletne dokumenty w białych teczkach teczkach należy dostarczyć:

- osobiście
- za pośrednictwem osoby upoważnionej przez kandydata (notarialnie lub z upoważnieniem podpisanym przez pracownika Zespołu ds. rekrutacji AWF - do pobrania).

Wykaz dokumentów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce

Kandydaci zobowiązani są we wskazanym terminie do złożenia osobiście następujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji,

- wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

- ksero świadectwa dojrzałości , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

- ksero dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

- 1 kolorowa aktualna fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów (podpisana na odwrocie) i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu. Prawidłowe zdjęcie WZÓR - zobacz,

- dowód opłaty za ELS (17zł) (kandydaci, którzy byli studentami Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie lub Filia w Białej Podlaskiej i posiadają ELS nie wnoszą opłaty),

- dowód opłaty rekrutacyjnej,

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy:

/za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej - na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat/


 

Wykaz dokumentów na studia II stopnia

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce

Kandydaci zobowiązani są w terminie ogłoszenia decyzji do złożenia osobiście następujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez System Elektronicznej Rekrutacji,

- wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dotyczy to również studentów Filii w Białej Podlaskiej ELS,

- ksero dyplomu* ukończenia studiów 1 stopnia , oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

- ksero suplementu*, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

- ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

- ksero dowodu osobistego lub paszportu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

- 1 kolorowa aktualna fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów (podpisana na odwrocie) i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu. Prawidłowe zdjęcie WZÓR - zobacz

- dowód opłaty za ELS (17zł) (kandydaci, którzy byli studentami Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie lub Filii w Białej Podlaskiej i posiadają ELS nie wnoszą opłaty),

- dowód opłaty rekrutacyjnej,

- zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia i obronie pracy dyplomowej (ze średnią ocen),

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy:

/za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat/


* kandydaci, którzy nie odebrali jeszcze dyplomu ukończenia studiów przedkładają w komisji zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych