Druki dla kandydatów:

 • upoważnienie - pobierz,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
  - kierunek Sport, Trener Personalny, Wychowanie Fizyczne - pobierz skierowanie,
  - kierunek Fizjoterapia, Kosmetologia, Turystyka i Rekreacja - pobierz skierowanie,
 • wzór zdjęcia - zobacz

Druki dla kandydatów - cudzoziemców:

 • oświadczenie cudzoziemca - obywatela UE - pobierz
 • oświadczenie cudzoziemca z ważną Karta Polaka - pobierz
 • zgoda na przesłanie danych do konsulatu, ambasady, urzędu wojewódzkiego - pobierz
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią - pobierz

Inne:

 • regulamin rekrutacji - pobierz
 • zgoda na podjęcie drugiego kierunku studiów /Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu/ - pobierz
 • zgoda na podjęcie drugiego kierunku studiów /Wydział Turystyki i Zdrowia/ - pobierz
 • druk rezygnacji ze studiów - pobierz