Terminarz rekrutacji 2017/2018

studia I stopnia i jednolite magisterskie

 1 kwietnia - 23 czerwca rejestracja - wychowanie fizyczne, sport, trener personalny
1 kwietnia - 9 lipca rejestracja - turystyka i rekreacja, kosmetologia, fizjoterapia
 28 czerwca

 egzaminy sprawnościowe dla kandydatów na studia - kierunek Sport, Trener personalny

Niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu sprawnościowego jest zarejestrowanie się w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - (pokój nr 159 w budynku głównym Uczelni) 28 CZERWCA (ŚRODA) W GODZ. 8:00-11:00 - przedkładając następujące dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport z kserokopią
2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zajęciach wymagających dodatkowego wydatku energetycznego - wydane wyłącznie przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (dawny lekarz medycyny pracy)
3. dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej

 11 lipca ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej
 12-15 lipca
 dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
- wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, kosmetologia, fizjoterapia, trener personalny - godz. 9:00-15:00
dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia:
 • Kosmetologia
 • Sport
 • Trener personalny
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 17 lipca – 18 września rejestracja na studia I stopnia
 19 września ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 21 września

egzaminy sprawnościowe:

 • Sport
 • Trener personalny
 20 - 22 września dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 • Kosmetologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

studia II stopnia

1 kwietnia - 20 lipcarejestracja wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia
21 lipcaogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
24-27 lipcadostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia
dodatkowy nabór na studia stacjonarne II stopnia
 • Fizjoterapia
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
28 lipca – 18 wrześniarejestracja na studia II stopnia
19 wrześniaogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
20-22 wrześniadostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia