Nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Za egzamin maturalny kandydaci uzyskują sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników z trzech najlepiej zdanych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Tabele punktowe:

1. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego na punkty egzaminacyjne

             Punkty nowej matury w procentach                           Przyznane punkty             
100 – 9618
95 – 9116
90 – 8614
85 – 8112
80 – 7611
75 – 7110
70 – 669
65 – 618
60 – 567
55 – 516
50 – 465
45 – 414
40 – 363
35 – 312
301

2. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego na punkty egzaminacyjne

             Punkty nowej matury w procentach                           Przyznane punkty              
100 – 9624
95 – 9122
90 – 8620
85 – 8118
80 – 7616
75 – 7115
70 – 6614
65 – 6113
60 – 5612
55 – 5111
50 – 4610
45 – 419
40 – 368
35 – 317
306


3. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom SL) na punkty egzaminacyjne

                Punkty matury międzynarodowej                               Przyznane punkty               
718
614
510
46
33
21
10


4. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom HL) na punkty egzaminacyjne

                Punkty matury międzynarodowej                               Przyznane punkty               
724
620
516
412
38
25
12


5. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” skala 6-stopniowa – na punkty egzaminacyjne

                                Ocena                                                              Przyznane punkty                              
624
519
414
39
24


6. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” – na punkty egzaminacyjne

                               Ocena                                                           Przyznane punkty                              
524
415
36


7. Zasady przeliczania ocen ze z dyplomu medycznej szkoły zawodowej na punkty egzaminacyjne

                               Ocena                                                              Przyznane punkty                              
660
550
4+40
430
3+20
310