Egzamin ze sprawności fizycznej na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, trener personalny

Egzamin składa się z trzech konkurencji:
dla kobiet – bieg na 100 m, pchnięcie kulą (4 kg) i bieg na 800 m;
dla mężczyzn – bieg na 100 m, pchnięcie kulą (6 kg) i bieg na 1500 m.

Każdy wynik osiągnięty przez kandydata przeliczany jest na punkty, które sumuje się. Ostateczną wartość punktową stanowi średnia arytmetyczna zaokrąglona do pełnego punktu na korzyść kandydata.

Próby odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA dotyczącymi przeprowadzania konkurencji lekkoatletycznych.