Egzamin ze sprawności fizycznej na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, trener personalny

Kandydat wybiera jedną z czterech dyscyplin sportowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna), w obrębie której wykonuje określone próby.

 • próba z piłki siatkowej
  Wielokrotne odbicie piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym, na zmianę, na wysokość minimum 1 m. Próbę wykonuje się na ograniczonej powierzchni koła o średnicy 3,60 m. Ocenie podlegają: technika odbić piłki, postawa siatkarska, umiejętność poruszania się oraz liczba odbić piłki.

 • próba z piłki ręcznej
  W jak najkrótszym czasie pokonanie toru zawierającego elementy techniki gry, który wykonuje się w następującej kolejności: 4 podania i chwyty piłki odbitej od ściany z odległości 4 m, odłożenie piłki, start i poruszanie się ze zmianą kierunku, zwód pojedynczy w lewo, chwyt piłki z podłoża i podanie pół- górne bieżne, przyjęcie piłki w ruchu, kozłowanie oraz ponowne podanie piłki, chwyt piłki w ruchu zakończony rzutem (technika dowolna) w określone sektory bramki. Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów oraz czas wykonania próby.

 • próba z koszykówki
  Egzamin polega na wykonaniu elementów techniki gry: kozłowanie ze zmianą kierunków; podanie i chwyt wykonane w ruchu; rzut do kosza po kozłowaniu (po otrzymaniu piłki od partnera przejście do kozłowania); rzut do kosza z miejsca lub z wyskoku (do wyboru) z odległości linii rzutów wolnych. Ocenie podlega technika wykonania wymienionych elementów.

 • próba z piłki nożnej
  Egzamin składa się z dwóch części:
  –żonglerka piłki głową i stopą w czasie 30 s.
  –pokonanie dystansu (toru) w jak najkrótszym czasie, zawierającego elementy techniki gry, które wykonuje się w następującej kolejności: slalom miedzy 5 chorągiewkami zakończony strzałem do bramki, po czym strzał z odległości 11 m (rzut karny). Następnie te same elementy techniczne wykonuje się rozpoczynając próbę z przeciwnej strony. Ocenie podlega liczba odbić piłki (żonglerka), technika oraz czas wykonania próby.