Egzamin ze sprawności fizycznej na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, trener personalny

Przewroty
Z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, wyprost do postawy, przewrót w tył poprzez siad o nogach prostych do przysiadu podpartego, wyprost do postawy.

Przerzut bokiem
Z marszu lub z rozbiegu przerzut bokiem.
Opis techniki wykonania – Z postawy wznos nogi w przód i ramion w przód w górę. Krok w przód na ugiętą nogę. Z pochyleniem się w przód ze skrętem tułowia oprzeć kolejno ręce w jednej linii na podłożu z równoczesnym odbiciem się z jednej nogi i zamachem drugiej. Przejść przez stanie na rękach bokiem, nogi w szerokim rozkroku. Po przejściu przez stanie na rękach postawić kolejno stopy na podłożu na linii rąk z równoczesnym kolejnym odepchnięciem się rękoma od podłoża i wyprostować się do postawy w rozkroku. Za błędy techniczne wynik punktowy może zostać obniżony, w szczególności za:

  • oparcie rąk nie na linii nóg, przez co przerzut nie jest wykonany w jednej płaszczyźnie;
  • brak pełnego zamachu;
  • załamanie w stawach biodrowych lub wygięcie w staniu na rękach;
  • uginanie ramion;
  • uginanie nóg w stawach kolanowych;
  • łączenie nóg w staniu na rękach;
  • brak kolejnego postawienia rąk i nóg.

Wymyk
Kobiety: na poręczach asymetrycznych z postawy zwieszonej na niższej żerdzi, wymyk przodem do podporu przodem, a następnie odmyk w przód do przysiadu zwieszonego.
Mężczyźni: na drążku wysokim z doskoku zwis o ramionach prostych, siłą wymyk przodem do podporu przodem, odmyk do zwisu i zeskok.

Skoki
Kobiety i Mężczyźni: przeskok kuczny przez 5 części skrzyni ustawionej wszerz, z odbicia obunóż z odskoczni (odległość 1 m), z zaznaczeniem zamachu.