PODSTAWA PRAWNA
 
INFORMACJE OGÓLNE
 

IDENTYFIKACJA EUs

  • kierunki studiów,
  • Karty Przedmiotów.
DOKUMENTACJA EUs
  • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się,
  • dowód opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się,
  • portfolio (wykaz dokumentów kandydata).

OCENA EUs

  • Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

POTWIERDZENIE EUs

  • Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się,
  • Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Odwoławcza Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.