Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 850 zł netto.

Zarządzenie Nr 52/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 wrzesień 2017 r.
w sprawie warunków uprawniających do ubiegania się o stypendium socjalne z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
w roku akademickim 2017/2018 - pobierz