INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Prodziekan ds. Studiów o Profilu Ogólnoakademickim
dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski

                       

Wydział Turystyki i Zdrowia

Prodziekan ds. Studenckich
dr Przemysław Kędra

 

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
Sprawy Socjalne Studentów

mgr Agnieszka Lesiuk, mgr Agata Chaliburda
główny budynek Uczelni, pok. nr 151, przyjmuje studentów
od poniedziałku do piątku
w godz. 10:00 - 14:00
pokój 151,
tel. 83 342-88-21, tel. wew. 821