prof. dr hab. Jerzy Sadowski
1990-96 - Prodziekan ds IWFiS
2001-2002 - Dziekan ZWWF
2002-2005 - Prorektor d/s Kształcenia Zamiejscowego
2005-2008 - Prorektor d/s Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego
2008-2012 - Dziekan ZWWF

 dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński
1996-02 - Prorektor d/s IWFiS
2002-05 - Dziekan ZWWF

 doc. dr hab. prof. AWF Maria Mańkowska
1984-85 - Dziekan ZWWF

doc. dr Teresa Raczkowska-Bekiesińska
1980 - Dziekan d/s Filii

 doc. dr hab. prof. AWF Jacek Zieliński
1979-80 - Prorektor AWF d/s Filii

 doc. dr Antoni Olszowski
1973-79 - Prorektor AWF d/s Filii

doc. dr Erazm Wasilewski
1970-73 i 1980-84 - Prorektor AWF d/s Filii
1985-90 - Dziekan ZWWF
doc. dr Władysław Romanowski
1969-1970 - Kierownik WSN-UMCS