Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. W 1999 r. ukończył Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na wspólnym Rynku Europejskim w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r. za dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Teoretyczno-metodyczne podstawy treningu i kontroli zdolności koordynacyjnych we wschodnich sportach walki na przykładzie taekwondo i kickboxingu”, która została nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.
Autor i współautor ok. 200 prac naukowych i 5 książek. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. teorii i technologii treningu sportowego oraz nauczania czynności ruchowych. Odbył szereg staży naukowych i dydaktycznych, m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Turcji, na Litwie i Łotwie.
Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. International Association of Sport Kinetics, European College of Sport Science, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, National Strength and Conditioning Association – USA


Sekretariat Katedry: mgr Iwona Mateńko
ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 87 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prowadzenie Sekretariatu Katedry obejmuje:

  • obsługę administracyjną pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Katedry,
  • przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z egzaminami dyplomowymi (magisterskimi i licencjackimi),
  • przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z bieżącą pracą Katedry,
  • pośredniczenie w kontaktach między pracownikami Katedry, a organami Uczelni, studentami i osobami z zewnątrz, udzielanie informacji (m.in. o zmianach terminów zajęć),
  • systematyczną obsługę treści internetowych dotyczących Katedry,
  • obsługę procesu naukowo-dydaktycznego Katedry.

Zakład Teorii i Technologii Treningu Sportowego

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Pracownicy:
prof. dr hab. Włodzimierz Ljach

dr Dariusz Gierczuk

dr Jarosław Sacharuk

dr Paulina Szyszka

mgr Weronika Grantham

mgr Marcin Starzak


Zakład Lekkiej Atletyki i Pływania

Kierownik Zakładu: dr hab. prof. nadzw. Hubert Makaruk

Pracownicy:
dr Kazimierz Chmielewski

dr Jolanta Danielewicz

dr Roman Otto

dr Piotr Siłakiewicz

dr doc. Stanisław Kędra

mgr Wilhelm Gromisz

mgr Bartłomiej Kargulewicz

mgr Tadeusz Makaruk


Zakład Gimnastyki

Kierownik Zakładu: dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski

Pracownicy:
dr Piotr Kuśmierczyk

dr Waldemar Wiśniowski

mgr Andrzej Nowowiejski

mgr Marta Nogal


Zakład Gier Sportowych

Kierownik Zakładu: dr Paweł Wołosz

Pracownicy:
doc. dr Leszek Cicirko

dr Anna Bodasińska

dr Sławomir Bodasiński

dr Tomasz Buraczewski

dr Janusz Zieliński

mgr Teresa Jaślikowska-Sadowska

mgr Leszek Siejwa

mgr Marcin Śliwa


Zakład Służb Mundurowych i Sportów Walki

Kierownik Zakładu: dr Paweł Różański

Pracownicy:
doc. dr Zbigniew Bujak

mgr Dariusz Czubak

mgr Filip Korpak

mgr Karol Mirkowicz