Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE
/informacje dla kandydata na studia I stopnia w formacie pdf/ - zobacz
/informacje dla kandydata na studia II stopnia w formacie pdf/ - zobacz

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) i II stopień (magisterskie)

     Współczesny model przygotowania na studiach wychowania fizycznego liczyć się winien z tym, że absolwent tego kierunku podejmuje pracę nie tylko w szkole, ale również w przedszkolu, studium wychowania fizycznego w różnego typu uczelniach wyższych, centrum rekreacji, klubach sportowych, klubach fitness, prowadzi zajęcia dla niepełnosprawnych oraz rekreację na obozach i koloniach, a nierzadko tworzy prywatną firmę oferującą usługi w zakresie zajęć ruchowych, przeznaczonych dla otyłych lub w bardzo podeszłym wieku, naucza różnorodnych dyscyplin indywidualnych i zespołowych oraz prowadzi wiele zupełnie innych form, do których musi być przygotowywany przez uczelnię. Te wszystkie wspomniane wyżej elementy zostały uwzględnione przez w planie i programie studiów w naszym Wydziale, ponieważ dzisiejszy uczeń/klient staje się coraz bardziej świadomym i wymagającym uczestnikiem zajęć edukacyjno-ruchowych.
     Studia na kierunku Wychowanie Fizycznym adresowane są do osób aktywnych, które interesują się szeroko pojętą kulturą fizyczną i zdrowym stylem życia oraz posiadają bardzo zróżnicowane plany zawodowe. Ten kierunek kierujemy nie tylko do sportowców, ale i do osób, które planują w przyszłości podjąć pracę pedagogiczną, trenerską, czy jako organizatorzy aktywności fizycznej prowadzący własną działalność lub pragnący zatrudnić się w już funkcjonujących instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Kandydat na te studia powinien być przede wszystkim pasjonatem, który chce swoją pasję przekazać dalej. Powinien odznaczać się zdolnościami do analizy, by móc ocenić prognozę rozwoju dla każdego z podopiecznych i ustalić plan postępowania w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, nie przynosząc przy tym szkody.
     Kierunek wychowanie fizyczne ma w sobie wiele z nauk społecznych i przyrodniczych. Szczególnie duży nacisk na tego typu studiach kładziemy na edukację w zakresie wychowania fizycznego, a więc na działanie skierowane na kształtowanie postaw prozdrowotnych czy prospołecznych, a do tego potrzebne są umiejętności pedagogiczne oraz właściwe podejście do drugiego człowieka. Proces kształcenia zaproponowany przez naszą Uczelnię zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizowania wszelkich form zajęć ruchowych, uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. W trakcie studiów dominują zajęcia praktyczne, wzbogacone treściami teoretycznymi, które skoncentrowane są na zagadnieniach z dziedziny anatomii i antropologii, fizjologii, biochemii, pedagogiki, psychologii i socjologii, teorii wychowania fizycznego, zabaw i gier ruchowych, metodyki wychowania fizycznego, teorii i metodyki sportów indywidualnych i zespołowych, ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych, edukacji zdrowotnej i wielu innych. Wszystko po to, by absolwent był w stanie kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych w zakresie rozwoju ruchowego i by przygotować ich do dalszej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji. W trakcie studiów na tym kierunku w naszej Uczelni student może skorzystać dodatkowo z bogatej oferty specjalizacji instruktorskich i trenerskich z: zespołowych gier sportowych, sportów indywidualnych, tańca, sportów zimowych i wodnych, z zakresu korektywy i odnowy biologicznej, przygotowania motorycznego, fitness czy menadżera sportu.
     Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne w Białej Podlaskiej dają także możliwość rozwijania licznych pasji sportowych, które po ukończeniu edukacji można wykorzystać w swojej pracy zawodowej.


1
283043_225451764164033_24183_n
403831_278400088887832_237876023_n
482603_506002836107535_1819732993_n
DSC_0524
DSC_1877
IMG_0108
IMG_0234
942641_557829440924874_1903111115_n
17028981_700572390116459_673321838_n
DSC_0072
DSC_0206
DSC_0515
Previous Next Play Pause
1 283043_225451764164033_24183_n 403831_278400088887832_237876023_n 482603_506002836107535_1819732993_n DSC_0524 DSC_1877 IMG_0108 IMG_0234 942641_557829440924874_1903111115_n 17028981_700572390116459_673321838_n DSC_0072 DSC_0206 DSC_0515