Profil kandydata:
     Specjalność przeznaczona będzie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów. Kierowana będzie do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe umożliwiające im podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych, zainteresowanych treściami ekonomicznymi.

Cel specjalności:
     Celem specjalności będzie przygotowanie menedżera mogącego efektywnie i profesjonalnie wykonywać pracę na stanowiskach kierowniczych w firmach turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich, organizować eventy oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Treści kształcenia obejmą elementy zarządzania, ekonomii i organizacji czasu wolnego. Wiedza studenta, w ramach przedmiotów specjalistycznych, zostanie poszerzona między innymi w zakresie zasad przygotowywania biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego na rynku usług turystycznych, wybranych metod zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, rekreacyjnymi i hotelami, organizacji eventów, e-biznesu oraz marketingu.

Możliwości zatrudnienia
     Pozyskane przez absolwenta umiejętności, zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą na podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich w:

  • przedsiębiorstwach turystycznych,
  • rekreacyjnych i hotelach,
  • administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach turystycznych lub powiązanych z turystyką,
  • prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie.