Profil kandydata:
     Specjalność przeznaczona będzie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów. Kierowana będzie do osób zainteresowanych nowymi trendami w turystyce, mających uzdolnienia organizatorskie, chętnie podejmujących aktywność fizyczną.

Cel specjalności:
     Celem specjalności będzie przygotowanie wysokokwalifikowanych kadr do pracy w sektorze turystyczno-rekreacyjnym. Absolwent uzyska wiedzę oraz zdobędzie umiejętności i kompetencje z zakresu różnorodnych form turystyki aktywnej i przygodowej ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszych i najpopularniejszych trendów. Absolwenci zostaną przygotowani z zakresu metodyki organizacji i prowadzenia imprez turystyki aktywnej i przygodowej. Program zajęć połączy wiedzę teoretyczną z bogatą ofertą atrakcyjnych zajęć terenowych, co pozwoli na osiągnięcie wysokich standardów kształcenia odzwierciedlających zapotrzebowanie rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia:
     Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. w:

  • biurach podróży,
  • ośrodkach rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych,
  • innych organizacjach działających w branży turystycznej.