Profil kandydata:
     Specjalność przeznaczona będzie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów, zwłaszcza kosmetologii oraz fizjoterapii. Kierowana będzie do osób łatwo nawiązujących kontakty z innymi ludźmi, posiadających umiejętności manualne.

Cel specjalności:
     Celem specjalności będzie przygotowanie studenta do pracy z klientem w zakresie planowania i prowadzenia różnych form aktywności rekreacyjno-ruchowej oraz programowania i wykonywania zabiegów odnowy biologicznej, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników. Absolwent specjalności będzie posiadał także kluczowe kompetencje w zakresie żywienia i suplementacji w odnowie biologicznej.

Możliwości zatrudnienia:
     Absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej m.in. w:

  • ośrodkach spa i odnowy biologicznej,
  • sanatoriach,
  • placówkach sportowych i rekreacyjnych
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej.