Profil kandydata:
     Specjalność przeznaczona będzie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów. Kierowana będzie do osób lubiących pracę z ludźmi, posiadających umiejętności komunikacyjne oraz wysoką sprawność fizyczną.

Cel specjalności:
     Celem specjalności będzie przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w charakterze trenera osobistego. Absolwent specjalności będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu biochemii oraz fizjologii wysiłku fizycznego, dietetyki i promocji zdrowia. Opanuje również umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu programowanie i realizację długofalowego treningu rekreacyjnego w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący uczestników w różnym wieku i o odmiennych potrzebach. Jego działania nastawione będą przede wszystkim na podnoszenie sprawności fizycznej, dbałości o ciało oraz wdrażanie zdrowego stylu życia.

Możliwości zatrudnienia:
     Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze trenera osobistego w klubach sportowych, klubach fitness, centrach i ośrodkach rekreacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych.