Profil kandydata:
     Specjalność skierowana będzie do osób zainteresowanych branżą turystyczną oraz hotelarską, komunikatywnych, lubiących pracę z ludźmi.

Cel specjalności:
     Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji ruchu turystycznego, funkcjonowania firm turystycznych i hoteli, obsługi klienta w branży turystyczno-hotelarskiej, opracowywania niezbędnych informacji i dokumentacji w biurze podróży i przedsiębiorstwie hotelarskim. Absolwent nabędzie kompetencji pozwalających mu na realizację zadań organizatora imprez turystycznych oraz przewodnika turystycznego i pilota wycieczek (po spełnieniu warunków określonych ustawą o usługach turystycznych). Specjalność umożliwi także rozszerzone doskonalenie znajomości języków obcych.

Możliwości zatrudnienia:
     Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. w:

  • biurach podróży,
  • hotelach, ośrodkach wypoczynkowych,
  • centrach informacji turystycznej,
  • instytucjach publicznych zajmujących się zarządzaniem turystyką.

     Absolwent otrzyma także przygotowanie do podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.