Profil kandydata:
    
Specjalność skierowana będzie do osób chętnie podejmujących aktywność fizyczną, zainteresowanych wykorzystaniem tej aktywności w działalności zawodowej, na płaszczyźnie turystyki i rekreacji.

Cel specjalności:
     Celem specjalności będzie przygotowanie studenta do planowania, programowania, organizowania i prowadzenia różnych form aktywności rekreacyjno-sportowej. Absolwent zostanie wyposażony w zasób wiedzy i umiejętności pozwalających mu na prezentowanie, objaśnianie i szkolenie w zakresie podstawowych technik stosowanych przy wybranych formach aktywności fizycznej. Absolwent otrzyma przygotowanie do organizowania i koordynowania przedsięwzięć o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. Nabędzie również kompetencji niezbędnych do podejmowania działań mających na celu aktywizowanie środowiska lokalnego, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Możliwości zatrudnienia:

   Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. w:

  • biurach podróży,
  • klubach sportowych,
  • ośrodkach rekreacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych.