Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE
/informacje dla kandydata na studia I stopnia (służby mundurowe) w formacie pdf/ - zobacz

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) i II stopień (magisterskie)

     Bezpieczeństwo państwa polskiego jest nadrzędnym celem, do którego powinni dążyć wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 40-letnie doświadczenie jakie posiada bialska uczelnia AWF w zakresie kształcenia kadr nauczycielsko-instruktorskich, pokazało, że znaczna część dotychczasowych naszych absolwentów, po ukończeniu studiów rekrutowała się do wielu formacji m.in. do: policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennej, Biura Ochrony Rządu i innych, w których do chwili obecnej obejmują stanowiska dowódcze. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom i potrzebom młodych ludzi (kandydatów na studia) w 2010 roku Filia Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zainicjowała nową specjalność: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych. Dzięki temu pojawiła się większą możliwość specjalistycznego przygotowania młodych ludzi, ubiegających się w przyszłości o podjęcie służby w formacjach ratowniczych i obronnych. Specjalność mundurowa stanowi alternatywę dla wielu osób, które nie tylko chcą kontynuować karierę sportową, oddać się swoim zamiłowaniom i pasji związanej z aktywnością ruchową, ale również zamierzają zdobyć zawód nauczyciela wychowania fizycznego, będący podstawą podjęcia pracy w placówkach oświatowych, również w tych sprofilowanych na działania obronne. Program specjalności jest niezwykle bogaty i obejmuje liczne zajęcia specjalistyczne: przygotowanie obronne, musztrę wojskową, preorientację w służbach mundurowych, walkę wręcz z bronią i bez broni, bezpieczeństwo skoków spadochronowych, selekcję do jednostek specjalnych, SERE poziom A, IRON-MAN9, samoobronę, zajęcia obronne w wodzie, survival militarny, techniki linowe, ochronę imprez masowych, tory przeszkód formacji mundurowych, obóz zimowy (narciarstwo biegowe, zjazdowe, biatlon), obóz letni (ratownictwo wodne, obozownictwo, kajakarstwo, sztuka przetrwania), które mają na celu odpowiednie przygotowanie studentów z zakresu motoryki i działań obronnych. Studia na opisanej specjalności trwają 3 lata na poziomie licencjata oraz 2 lata na poziomie magisterskim, w przypadku zainteresowania kontynuacją edukacji. Absolwenci po ukończeniu specjalności otrzymują dyplom zawodowy nauczyciela WF oraz wkładkę do dyplomu, potwierdzającą odbyte szkolenie z zakresu specjalności mundurowej. Niezależnie od programowych zajęć dydaktycznych, ukierunkowanych na szkolenia obronne, studenci pobierający naukę mogą również uczestniczyć w innych formach zajęć uzupełniających, po których mogą otrzymać uprawnienia: instruktora survivalu, samoobrony, narciarstwa, strzelectwa, pływania itd. Ponadto Uczelnia umożliwia zdobycie innych uprawnień przydatnych w chwili ubiegania się o przyjęcie do formacji: szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, nurkowania, żeglarstwa, sportów motorowodnych, kajakarstwa. Dużym atutem opisywanej specjalności jest to, że przez cały okres pobierania nauki na specjalności mundurowej, studentom stwarza się warunki poznania specyfiki funkcjonowania wielu służb mundurowych, zanim podejmą decyzję ubiegania się o przyjęcie do nich. Ponadto atrakcyjność tego kierunku polega również na tym, że jego absolwenci nie mają obowiązku podjęcia pracy czy służby w formacji mundurowej, ale posiadając uprawnienia pedagogiczne nauczyciela WF, mogą ubiegać się o pracę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno cywilnych, jak i z klasami mundurowymi. Dodatkowo niezwykle bogaty program i plan studiów pozwala przygotować ich do pracy instruktora w ośrodkach szkoleniowych i szkołach mundurowych, na stanowiskach cywilnych i oficerskich (po odbyciu wymaganych, dodatkowych szkoleń). Realizowany program studiów nie tylko sprzyja zdobyciu uprawnień zawodowych, ale też odpowiednio przygotowuje kondycyjnie do udziału w egzaminach wstępnych do wszystkich formacji mundurowych RP. Ciekawym założeniem niniejszej specjalności jest to, że studenci regulaminowo posiadają umundurowanie wraz z możliwością ubiegania się o stopnie wewnętrzne, nadawane wyróżniającym się studentom.


16797215_1028742707226052_6553832759198239937_o
16797837_1029426053824384_2910367650505285765_o
16797988_1029430437157279_8127478802727431011_o
16804445_1029338463833143_9094396364216110926_o
16819140_1027536834013306_8201259696845382256_o
16836372_1034231473343842_624873705090167442_o
16836661_1029337037166619_111252107141828173_o
16836677_1029426490491007_6323993622935446889_o
13995405_880178398749151_1070320573786033159_o
16992349_1034231566677166_8302912532676673826_o
16722556_1024555777644745_1529346272630086317_o
Wychowania Fizyczne SM
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTcuanBn,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE1LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE3LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE5LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQwLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQxLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQyLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQzLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTM1LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTM3LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMwLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMxLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMyLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQ0LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQ1LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTI5LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTUuanBn,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTIwLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTIxLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTIzLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMuanBn,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTcuanBn,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE1LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE3LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE4LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE5LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTEuanBn,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTEwLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTExLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTEzLmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTI0LmpwZw==,
YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTI2LmpwZw==,
Previous Next Play Pause
16797215_1028742707226052_6553832759198239937_o 16797837_1029426053824384_2910367650505285765_o 16797988_1029430437157279_8127478802727431011_o 16804445_1029338463833143_9094396364216110926_o 16819140_1027536834013306_8201259696845382256_o 16836372_1034231473343842_624873705090167442_o 16836661_1029337037166619_111252107141828173_o 16836677_1029426490491007_6323993622935446889_o 13995405_880178398749151_1070320573786033159_o 16992349_1034231566677166_8302912532676673826_o 16722556_1024555777644745_1529346272630086317_o Wychowania Fizyczne SM YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTcuanBn, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE1LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE3LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE5LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQwLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQxLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQyLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQzLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTM1LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTM3LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMwLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMxLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMyLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQ0LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTQ1LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTI5LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTUuanBn, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTIwLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTIxLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTIzLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTMuanBn, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTcuanBn, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE1LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE3LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE4LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTE5LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTEuanBn, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTEwLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTExLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTEzLmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTI0LmpwZw==, YXJ0aWNsZXMvMjAxNzAxMDgxMzAxMDAtMTEzLTI2LmpwZw==,