Komitet Redakcyjny Monografii i Opracowań AWF w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Sadowski
Z-ca Przewodniczącego - dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
Redaktor Naukowy - dr Anna Bodasińska

Monografie naukowe pracowników wydawane są w ramach serii "Monografie i Opracowania". Corocznie ukazuje się kilka pozycji książkowych, nasi pracownicy są także współautorami książek wydawanych przez inne instytucje i uczelnie. Tematyka publikacji naukowych jest ściśle związana z problematyką badań naukowych prowadzonych w wydziałach.

Komitet Redakcyjny kwartalnika "Polish Journal of Sport and Tourism"

Redaktor Naczelny - dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki
Z-ca Redaktora Naczelnego - dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
Redaktor Techniczny - mgr Magdalena Laskowska-Szybiak

W kwartalniku zamieszczane są prace przeglądowe oraz oryginalne prace twórcze z dziedziny kultury fizycznej i sportu, recenzje, a także informacje z kongresów, sympozjów i konferencji. Autorami prac są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni, specjaliści z innych uczelni w Polsce oraz naukowcy z zagranicy. Prace do druku kwalifikuje Komitet Redakcyjny, wcześniej prace kierowane są do recenzji - większość prac do recenzentów spoza Uczelni. W kwartalniku zamieszczane są prace w języku angielskim i polskim wraz ze streszczeniami. Czasopismo posiada 14 pkt. przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku oraz 100,00 Index Copernicus z 2016 roku.


Informuję, że termin zgłaszania książek planowanych do wydania w 2018 roku jest wyznaczony do dnia 10 listopada 2017 roku.

Decyzją Komitetu Redakcyjnego Monografii i Opracowań Filii AWF należy składać gotowe manuskrypty, bo tylko takie zostaną ujęte w planie wydawniczym na 2018 rok

 

Wydruk pracy wraz z płytą i formularzem zgłoszenia należy złożyć w pokoju 164.

Stosowny druk do zgłoszenia wydawnictwa można otrzymać wysyłając prośbę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK

kontakt: Magdalena Laskowska-Szybiak

tel. 83 342-87-87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Oferta wydawnicza

Rok wydaniaAutor/RedaktorTytuł książkiCenaOkładka
2017Krystyna Górniak (red.)Kondycja psychofizyczna bialskich pięciolatków25,00 zł
2016Anna Bodasińska, Teresa Jaślikowska-Sadowska, Janusz Zieliński (red.)Rozgrzewka w lekcji wychowania fizycznego z gier25,00 zł
2016Jerzy Sadowski, Jerzy F. MillerCzynniki warunkujące wynik sportowy w taekwondo olimpijskim19,00 zł
2016Magdalena PlandowskaZaspokojenie potrzeby ruchu dzieci w wieku przedszkolnym19,00 zł
2016Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk, Adam WilczewskiWyniki oraz normy rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego i podlaskiego25,00 zł
2016Krystyna Górniak, Agnieszka Dmitruk, Helena Popławska, Małgorzata Lichota, Adam Wilczewski, Elżbieta Huk-Wieliczuk,  Anna Czeczuk, Wojciech Hołub, Bartłomiej KargulewiczZróżnicowanie środowiskowe rozwoju  biologicznego dzieci i młodzieży bialskiej24,00 zł
2016Florian ParnickiNauczanie-uczenie się narciarstwa zjazdowego dzieci i młodzieży – podręcznik dla instruktorów rekreacji ruchowej25,00 zł
2015Anna Bochenek (red.)Nauczyciel Wychowania Fizycznego kształcenie, zawód i praca20,00 zł
2015

Henryk Sozański
Jerzy Sadowski
Janusz Czerwiński (red.)

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom II)85,00 zł

2015Urszula ParnickaKinezygerontoprofilaktyka20,00 zł
2013Henryk Sozański
Janusz Czerwiński
Jerzy Sadowski (red.)
Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom I)40,00 zł
2013Henryk Sozański
Jerzy Sadowski (red.)
Trener wczoraj, dziś, jutro32,00 zł
2013Krystyna BuchtaBadanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego22,00 zł
2013Tomasz NiźnikowskiEfektywność uczenia się złożonych czynności ruchowych a rodzaj informacji zwrotnej18,00 zł
2013Adam WilczewskiCzy dystanse środowiskowe w rozwoju dzieci i młodzieży ze wschodniego regionu polski ulegają zmianie?87,00 zł
2012

Krystyna Górniak
Adam Wilczewski
Helena Popławska
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Agnieszka Dmitruk
Małgorzata Lichota
Wojciech Hołub
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz

Zmiany w rozwoju biologicznym dziewcząt i chłopców wiejskich z powiatu bialskiego w okresie między 1998 a 2008 rokiem24,00 zł
2012

Grzegorz Godlewski
Marian Rzędzicki (red.)

Kajakarstwo turystyczne 

NAKŁAD WYCZERPANY!!!

21,00 zł
2012Jerzy Sadowski
Paweł Wołosz
Janusz Zieliński
Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności techniczne koszykarzy60,00 zł
2012Helena PopławskaRozwój i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej w zależności od stopnia i rodzaju otłuszczenia32,00 zł
2011

Włodzimierz Ljach
Zbigniew Witkowski

Metrologiczne podstawy kompleksowej kontroli w sporcie43,00 zł
2011Jerzy SaczukTrendy sekularne i gradienty społeczne w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski na tle zmian środowiskowych w latach 1986-200661,00 zł
2010Krystyna Górniak
Helena Popławska
Adam Wilczewski
Małgorzata Lichota
Agnieszka Dmitruk
Wojciech Hołub
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz
Dziecko wiejskie bialskie. Rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, postawa ciała, sposób żywienia dzieci i młodzieży wiejskiej z powiatu bialskiego32,00 zł
              
2010

Igor Cieśliński
Ryszard Cieśliński
Ireneusz Chaliburda (red.)

Tradycyjne formy aktywności fizycznej ludności wschodniego pogranicza Polski

38,00 zł
2010

Teresa Jaślikowska-Sadowska (red.)

 

40 lat minęło ... Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

 

 
2009Adam CzaplickiModelowanie we współrzędnych naturalnych w biomechanice50,00 zł
2009

Tomasz Niźnikowski

 

Nauczanie ćwiczeń o złożonej strukturze ruchu przy oddziaływaniu na węzłowe elementy techniki sportowej

44,00 zł

2009

Andrzej Klusiewicz

Fizjologiczna ocena adaptacji do wysiłków o charakterze tlenowym u kobiet i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania

34,00 zł

2008Jerzy Saczuk
Adam Wilczewski
Agnieszka Wasiluk

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt oraz chłopców z województwa podlaskiego (normy i charakterystyka)

28,00 zł  
2008Marcin Bochenek

Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży

 24,00 zł
2008Hubert Makaruk
Jerzy Sadowski

Wybrane aspekty treningu w skoku w dal i trójskoku

28,00 zł 
2007Jan Czeczelewski

Sposób żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz aktywność fizyczna dzieci i dorastającej młodzieży z terenu powiatu bialskiego; uwarunkowania i wzajemne związki

33,00 zł 
2007Urszula Parnicka

Rodzinne uwarunkowania rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo

27,00 zł  
2007Krystyna Buchta

Typy i uwarunkowania przebiegu studiów w uczelniach wychowania fizycznego kierunek wychowanie fizyczne - studia magisterskie

 21,00 zł 
2007Anna Bodasińska

Czysta gra w sporcie i w życiu codziennym

22,00 zł 
2007Elżbieta Huk-Wieliczuk

Akceptacja szkoły a wpływy rodziny i rówieśników na zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej

 13,00 zł 
2007Elżbieta Huk-Wieliczuk

Wybrane aspekty kondycji fizycznej i zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej z terenu południowego Podlasia

27,00 zł 
2007Tadeusz Zaradkiewicz

Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z różnych regionów Polski

17,00 zł 
2006Helena Popławska

Rozwój biologiczny dziewcząt i chłopców - ze środowiska wiejskiego z terenów południowego Podlasia - w świetle wskaźników otłuszczenia

44,00 zł 
2006Krystyna Górniak

Rozwój biologiczny dzieci wiejskich z wadami postawy ciała

 35,00 zł
2005Jerzy Saczuk (red.)

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego

 18,00 zł 
2005Adam Wilczewski

Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zmian w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży wiejskiej w latach 1980-2000

 38,00 zł
2004Maciej Skład Helena Popławska (red.)

Dziecko wiejskie bialskopodlaskie

 23,00 zł
2004Zbigniew Bujak

Wybrane zagadnienia z taekwon-do

 
2004

Krzysztof Piech

Promocja rodzinnej aktywności

 16,00 zł
2003Anna Kossowska

Aksjologiczne treści portretów

 17,50 zł
2003Urszula Parnicka
Krzysztof Piech (red.)

Zabawy i gry ruchowe w sporcie dla wszystkich

 
2000Józef Bergier (red.)

Sport dzieci i młodzieży na przełomie wieków