Komitet Redakcyjny Monografii i Opracowań AWF w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Sadowski
Z-ca Przewodniczącego - dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński
Redaktor Naukowy - dr Anna Bodasińska

Monografie naukowe pracowników wydawane są w ramach serii "Monografie i Opracowania". Corocznie ukazuje się kilka pozycji książkowych, nasi pracownicy są także współautorami książek wydawanych przez inne instytucje i uczelnie. Tematyka publikacji naukowych jest ściśle związana z problematyką badań naukowych prowadzonych w wydziałach.

Komitet Redakcyjny kwartalnika "Polish Journal of Sport and Tourism"

Przewodniczący - dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki
Z-ca Przewodniczącego - dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
Redaktor Techniczny - mgr Magdalena Laskowska-Szybiak

W kwartalniku zamieszczane są prace przeglądowe oraz oryginalne prace twórcze z dziedziny kultury fizycznej i sportu, recenzje, a także informacje z kongresów, sympozjów i konferencji. Autorami prac są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni, specjaliści z innych uczelni w Polsce oraz naukowcy z zagranicy. Prace do druku kwalifikuje Komitet Redakcyjny, wcześniej prace kierowane są do recenzji - większość prac do recenzentów spoza Uczelni. W kwartalniku zamieszczane są prace w języku angielskim i polskim wraz ze streszczeniami. Czasopismo posiada 14 pkt. przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku oraz 88,74 Index Copernicus z 2014 roku.


Termin zgłaszania książek planowanych do wydania w 2017 r.  do dnia 10.11.2016 r.

Stosowny druk do zgłoszenia wydawnictwa można otrzymać wysyłając prośbę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPRZEDAŻ KSIĄŻEK

kontakt: mgr Magdalena Laskowska-Szybiak

tel. 83 342-87-87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Oferta wydawnicza

Rok wydaniaAutor/RedaktorTytuł książkiCenaOkładka
2015Anna Bochenek (red.)Nauczyciel Wychowania Fizycznego kształcenie, zawód i praca20,00zł
2015

Henryk Sozański
Jerzy Sadowski
Janusz Czerwiński (red.)

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom II)85,00zł

2015Urszula ParnickaKinezygerontoprofilaktyka20,00zł
2013Henryk Sozański
Janusz Czerwiński
Jerzy Sadowski (red.)
Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom I)40,00zł
2013Henryk Sozański
Jerzy Sadowski (red.)
Trener wczoraj, dziś, jutro32,00zł
2013Krystyna BuchtaBadanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego22,00zł
2013Tomasz NiźnikowskiEfektywność uczenia się złożonych czynności ruchowych a rodzaj informacji zwrotnej18,00zł
2013Adam WilczewskiCzy dystanse środowiskowe w rozwoju dzieci i młodzieży ze wschodniego regionu polski ulegają zmianie?87,00zł
2012

Krystyna Górniak
Adam Wilczewski
Helena Popławska
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Agnieszka Dmitruk
Małgorzata Lichota
Wojciech Hołub
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz

Zmiany w rozwoju biologicznym dziewcząt i chłopców wiejskich z powiatu bialskiego w okresie między 1998 a 2008 rokiem24,00zł
2012

Grzegorz Godlewski
Marian Rzędzicki (red.)

Kajakarstwo turystyczne21,00zł
2012Jerzy Sadowski
Paweł Wołosz
Janusz Zieliński
Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności techniczne koszykarzy60,00zł
2012Helena PopławskaRozwój i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej w zależności od stopnia i rodzaju otłuszczenia32,00zł
2011

Włodzimierz Ljach
Zbigniew Witkowski

Metrologiczne podstawy kompleksowej kontroli w sporcie43,00zł
2011Jerzy SaczukTrendy sekularne i gradienty społeczne w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski na tle zmian środowiskowych w latach 1986-200661,00zł
2010Krystyna Górniak
Helena Popławska
Adam Wilczewski
Małgorzata Lichota
Agnieszka Dmitruk
Wojciech Hołub
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz
Dziecko wiejskie bialskie. Rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, postawa ciała, sposób żywienia dzieci i młodzieży wiejskiej z powiatu bialskiego32,00zł
              
2010

Igor Cieśliński
Ryszard Cieśliński
Ireneusz Chaliburda (red.)

Tradycyjne formy aktywności fizycznej ludności wschodniego pogranicza Polski

38,00zł
2010

Teresa Jaślikowska-Sadowska (red.)

40 lat minęło ... Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

 
2009Adam CzaplickiModelowanie we współrzędnych naturalnych w biomechanice50,00 zł
2009

Tomasz Niźnikowski

Nauczanie ćwiczeń o złożonej strukturze ruchu przy oddziaływaniu na węzłowe elementy techniki sportowej

44,00 zł

2009

Andrzej Klusiewicz

Fizjologiczna ocena adaptacji do wysiłków o charakterze tlenowym u kobiet i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania

34,00 zł

2008Jerzy Saczuk
Adam Wilczewski
Agnieszka Wasiluk

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt oraz chłopców z województwa podlaskiego (normy i charakterystyka)

  
2008Marcin Bochenek

Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży

 
2008Hubert Makaruk
Jerzy Sadowski

Wybrane aspekty treningu w skoku w dal i trójskoku

 
2007Jan Czeczelewski

Sposób żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz aktywność fizyczna dzieci i dorastającej młodzieży z terenu powiatu bialskiego; uwarunkowania i wzajemne związki

 
2007Urszula Parnicka

Rodzinne uwarukowania rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo

  
2007Krystyna Buchta

Typy i uwarunkowania przebiegu studiów w uczelniach wychowania fizycznego kierunek wychowanie fizyczne - studia magisterskie

  
2007Anna Bodasińska

Czysta gra w sporcie i w życiu codziennym

 
2007Elżbieta Huk-Wieliczuk

Akceptacja szkoły a wpływy rodziny i rówieśników na zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej

  
2007Elżbieta Huk-Wieliczuk

Wybrane aspekty kondycji fizycznej i zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej z terenu południowego Podlasia

 
2007Tadeusz Zaradkiewicz

Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z różnych regionów Polski

 
2006Helena Popławska

Rozwój biologiczny dziewcząt i chłopców - ze środowiska wiejskiego z terenów południowego Podlasia - w świetle wskaźników otłuszczenia

 
2006Krystyna Górniak

Rozwój biologiczny dzieci wiejskich z wadami postawy ciała

 
2005Jerzy Saczuk (red.)

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego

  
2005Adam Wilczewski

Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zmian w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży wiejskiej w latach 1980-2000

 
2004Maciej Skład Helena Popławska (red.)

Dziecko wiejskie bialskopodlaskie

 
2004Zbigniew Bujak

Wybrane zagadnienia z taekwon-do

 
2004

Krzysztof Piech

Promocja rodzinnej aktywności

 
2003Anna Kossowska

Aksjologiczne treści portretów

 
2003Urszula Parnicka
Krzysztof Piech (red.)

Zabawy i gry ruchowe w sporcie dla wszystkich

 
2000Józef Bergier (red.)

Sport dzieci i młodzieży na przełomie wieków