WYKAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH rok akademicki 2017/2018  
   
 1.  SKN Biomechaniki "MOTUS"
      Opiekun naukowy: mgr inż Tomasz Sacewicz
      Liczba członków: 9
  
 2.  SKN Teorii Sportu
      Opiekun naukowy: dr Artur Litwiniuk
      Liczba członków: 12
  
 3.  SKN „Lekkoatleta”
      Opiekun naukowy: dr Jolanta Danielewicz
      Liczba członków: 8
  
 4.  SKN S.O.S „KNAR”
      Opiekun naukowy: dr Paweł Różański
      Liczba członków: 13
  
 5.  SKN  „KORYO”
      Opiekun naukowy: doc. dr Zbigniew Bujak
      Liczba członków: 12
  
 6. SKN Psychologii
      Opiekun naukowy: dr Maria Anna Turosz
      Liczba członków: 8
  
 7.  SKN „Ruch korekcyjny”
      Opiekun naukowy: dr Małgorzata Lichota
      Liczba członków: 7
  
 8.  SKN Higieny i Promocji Zdrowia
      Opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk-Wieliczuk
      Liczba członków: 8
  
9.   SKN „Dietetyk"
      Opiekun naukowy: mgr inż. Anna Galczak-Kondraciuk
      Liczba członków: 14
  
10. SKN Teorii i Praktyki Treningu Sportowego
      Opiekun naukowy: dr Dariusz Gierczuk
      Liczba członków: 7
  
W ramach WWFIS
działa: 10 kół naukowych
zrzeszających 98 członków


  
   

_________________________________________________________________________________

KONFERENCJE SKN w roku akademickim 2016/2017


Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców",

  odbyła się 2 czerwca 2017 roku w AWF Warszawa

____

Bieżące informacje dotyczące Konferencji można odnaleźć na stronie:

http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/ogolnopolska-konferencja-studenckich-kol-naukowych-2017

Serdecznie zapraszamy

_______________________________________________________________