Planowane Konferencje Naukowe AWF w 2017 roku

 

Lp.

Nazwa konferencji

Termin

Miejsce

Organizator

Kierownik konferencji

Osoba odpowiedzialna

1.

Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Aspekty społeczne

31.01.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki

Dr Piotr Majdak

2.

Seminarium Zakładów Jednoimiennych „BIOMECHANIKA-KINEZJOLOGIA"

16.03.2017

AWF Warszawa/ WR

WR / Katedra Nauk Przyrodniczych

Prof. dr hab. Andrzej Wit

3.

VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Forum Praktyków - SKOLIOZY

17.03.2017

AWF Warszawa/

AULA

WR / Katedra Fizjoterapii

Mgr Katarzyna Guzek

4.

Nowe trendy i zjawiska

w turystyce.

Rozwój zrównoważony

28.03.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki,

Dr Piotr Majdak

5.

Współczesne oblicza rekreacji ruchowej

23.05.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Rekreacji

Dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska

6.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Myśl Rehabilitacyjna

Prof. Andrzeja Seyfrieda"

26-27.05.2017

AWF Warszawa/

AULA

WR / Katedra Fizjoterapii

Doc. dr Paweł Targosiński

7.

Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Przestrzeń

30.05.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki

Dr Piotr Majdak

8.

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

2.06.2017

AWF Warszawa

WWF

Dr hab. Jan Gajewski

9.

VII konferencja PTNS pt."Sport i nauki społeczne – aplikacje praktyczne"

1-3.09.2017

AWF Warszawa

WWF / Katedra Nauk Humanistycznych     i Społecznych

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

10

XXI Międzynarodowy Kongres „Sport olimpijski i sport dla wszystkich"

14-16.09.2017

AWF Warszawa, Centrum Olimpijskie

AWF Warszawa

PKOl

Dr hab. Michał Lenartowicz

11

IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym"

15-16.09.2017

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Zamku Biskupim

w Janowie Podlaskim

WWFiS / Katedra Nauk Przyrodniczych;

Wydział Nauk o Zdrowiu / Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach;

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / UMCS Lublin

Dr hab. Jan Czeczelewski

12

Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną

22.09.2017r

AWF Warszawa

WR, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego /

Medicover Sp. z o.o

dr n.med. Małgorzata Wojciechowska

13

Golgota Wschodu – współczesne wyzwania turystyki historyczno-patriotycznej

07.11.2017

Muzeum Katyńskie,

Klub Oficerski Cytadela

WTiR

MON – Muzeum Katyńskie

Dr Jacek Oleksiejuk

14

Społeczno-Edukacyjne oblicza współczesnego sportu

i olimpizmu

16-17.11.2017

Centrum Olimpijskie

WWF, Zakład Pedagogik  i Psychologii, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej"

Prof. dr hab. Jerzy Nowocień

15

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Forum Praktyków - SKOLIOZY

17.11.2017

AWF Warszawa/

AULA

WR / Katedra Fizjoterapii

Mgr Katarzyna Guzek

16

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

25.11.2017

AWF Warszawa/

Hala Gier

WR / Katedra Fizjoterapii

Dr Piotr Czyżewski

17

Nowe trendy i zjawiska

w turystyce. Innowacje

28.11.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki

Dr Piotr Majdak

18

Zarządzanie turystyką

w społeczeństwie informatycznym

30.11-1.12.2017

Hotel Holiday Park, Warszawa

WTiR / Katedra Zarządzania

 i Ekonomii

Dr Jacek Oleksiejuk

19

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji

7-8.12.2017

AWF Warszawa

WWF / Katedra Nauk Biomedycznych

Prof. dr hab. Czesław Urbanik

 

 ZASADY ORGANIZACJI KONFERENCJI W AWF WARSZAWA

    Od 2014 roku obowiązują nowe zasady organizowania i zgłaszania konferencji do planu AWF Warszawa. Zgłoszenia planowanych przez Pracowników WWFIS konferencji w 2018 roku przyjmowane są w Biurze ds. Nauki do 28 listopada 2017 roku na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 3 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 JM Rektora AWF Warszawa.

UWAGA ! Jednocześnie informuję, że od 1 lutego 2016 r. obowiązuje Zarządzenie JM Rektora AWF Warszawa nr 21/2015/2016 w sprawie: wprowadzania instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa; formularz - instrukcję stanowiącą załącznik do ww. Zarządzenia, należy złożyć do Prorektora ds. Filii na 30 dni przed terminem zaplanowanej konferencji. Kolejne elementy formularza - instrukcji wypełnia się z zachowaniem drogi służbowej. Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniami związanymi z organizacją konferencji na terenie AWF Warszawa.