Wnioski o finansowanie działalności statutowej w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (MN) mogą składać nauczyciele akademiccy prowadzący działalność naukową zatrudnieni w WWFIS w Białej Podlaskiej na podstawie stosunku pracy, dla których wydział jest podstawowym miejscem pracy i którzy w roku ubiegania się o środki na naukę kończą nie więcej niż 35 lat.

 

Środki finansowe przeznaczane na realizację projektów młodych naukowców przyznawane są w drodze konkursu

przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem zamieszczonym poniżej.

regulamin WWFIS
Załącznik A - Wniosek

Termin składania wniosków o otwarcie tematu zgłaszanego do planu badań młodych naukowców na rok 2018

został wyznaczony maksymalnie do 24 kwietnia 2018 r.

 

  • Plan badań młodych naukowców na 2016 rok - pobierz
  • Plan badań młodych naukowców na 2017 rok - pobierz