XI Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa
„Dokąd zmierza współczesne wychowanie fizyczne? – propozycje zajęć fakultatywnych”

Organizator

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Filia w Białej Podlaskiej

Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija w Rydze

PatronatHonorowy

Urząd Miasta Biała Podlaska

Komitet Honorowy

Dariusz STEFANIUK – Prezydent Miasta Biała Podlaska
Dr hab. prof. AWF Andrzej MASTALERZ – Rektor AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Jerzy SADOWSKI – Prorektor ds. Ogólnych AWF w Warszawie
Dr hab. prof. AWF Krystyna GÓRNIAK – Dziekan WWFiS w Białej Podlaskiej
Dr hab. prof. AWF Wojciech PIASECKI – Dziekan WTiZ w Białej Podlaskiej Komitet Naukowy
Dr hab. prof. nadzw Halina Zdebska – AWF Kraków
Prof. Janis ZIDENS – Rektor Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija w Rydze
Prof. Juris GRANTS – Prorektor Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija w Rydze
Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Frołowicz – AWFiS Gdańsk
Prof. dr hab. Ryszard ŻUKOWSKI – AWF Warszaw, Filia w Białej Podlaskiej
Prof. dr hab. Władimir LJACH – AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr Anna BODASIŃSKA

Z-ca Przewodniczącej:
dr Krzysztof PIECH

Sekretarze:
mgr Teresa JAŚLIKOWSKA-SADOWSKA,
dr Grzegorz GODLEWSKI

Członkowie:
assistant prof. Irēna DRAVNIECE
assistant prof. Ingrida SMUKA
dr Małgorzata LICHOTA
mgr Dorota RÓŻAŃSKA
doc. Włodzimierz LUKIEWICZ
prof. Ivars KRAWALIS
prof. dr Andris RUDZĪTIS
dr Sławomir BODASIŃSKI
dr Tomasz BURACZEWSKI
doc. dr Leszek CICIRKO
dr Paweł RÓŻAŃSKI
dr Paweł WOŁOSZ
mgr Krzysztof JUŚKIEWICZ
mgr Marek KULIK
mgr Leszek SIEJWA
mgr Jarosław SOŁTAN
mgr Marcin ŚLIWA

Studencki Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Joanna LENART

Z-ca Przewodniczącego:
Ewa BENZA,
Marcin STEFANIEC

Członkowie:
Agnieszka CEBEREK
Marta DRYJA
Piotr GORCZYCA
Paulina ŁEBKOWSKA
Anita POLISZUK
Wojciech KOWALIK
Marcin ŁAWNIK
Michał SUMAŁO
Piotr WĄSIK

Cel konferencji

     Fakultatywne zajęcia z wychowania fizycznego są alternatywnymi formami aktywności i stwarzają możliwość wyboru przez uczniów określonych zajęć, zgodnie z ich poziomem sprawności fizycznej, potrzebami zdrowotnymi i specyfiką zainteresowań spośród oferty zaprezentowanej przez dyrektora szkoły.
     Głównym celem realizacji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego jest wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego oraz zdrowia uczniów, a także kształtowanie aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie ich całego życia poprzez:
     • umożliwienie uczniom uprawiania wybranej dyscypliny sportu, uwzględniając ich uzdolnienia i zainteresowania oraz tradycje sportowe szkoły i środowiska;
     • rozwijanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie w systemie wewnątrzszkolnej rywalizacji sportowej;
     • przygotowanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym;
     • umożliwienie uczniom udziału w aktywności fizycznej połączonej z elementami krajoznawstwa i ekologii, kształtującej ogólną sprawność, koordynację ruchową i wydolność organizmu.
     Znając różnorodność wyrażanych przez uczniów opinii i oczekiwań co do treści i form prowadzenia zajęć fakultatywnych organizatorzy konferencji podjęli się próby uatrakcyjnienia i nowego spojrzenia na tego rodzaju formy zajęć ruchowych.

Założenia organizacyjne

     • Termin: 13-14.05.2016 r.

     • Rejestracja: AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej. Główny gmach Uczelni, ul. Akademicka 2

     • Miejsce konferencji: AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej, Akademickie Centrum Profilaktyki Zdrowotnej i Rehabilitacji, ul. Marusarza 8 (hala widowiskowo-sportowa);

     • Koszt udziału w Konferencji: 100 zł nauczyciele, 50 zł studenci (obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne (forma papierowa i elektroniczna), przerwa kawowa, certyfikat uczestnictwa);

     • Wpłaty do 30.04.2016 r.

     • Nr konta, na który należy dokonywać wpłaty 63 1240 2177 1111 0000 3570 3633 z dopiskiem „Konferencja - fakultety” – imię i nazwisko uczestnika

     • Adres kontaktowy:

AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
karta zgłoszenia – pobierz
program konferencji - pobierz

     • Zgłoszenia do 30.04.2016 r.

     • Istnieje możliwość wykupienia obiadu w stołówce akademickiej (koszt 10 zł)

     • Istnieje możliwość rezerwacji noclegu:
          Hotel „Złota Rybka” tel. 83 342 08 55
          Hotel „Podlasie” tel. 83 343 45 50
          Hotel u Janusza” tel. 603 583 330

       Organizatorzy deklarują pomoc przy rezerwacji noclegu.

     • Język konferencji: polski/rosyjski/angielski

     • Osoby odpowiedzialne za kontakt
                  dr Anna Bodasińska - 502 366 853
                  dr Grzegorz Godlewski - 607 303 301

     • Uczestnicy Konferencji mogą wziąć czynny udział w sesji praktycznej

Patronat medialny