Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie

„Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki”

9 – 11 września 2016

Miejsce Konferencji: Filia AWF w Białej Podlaskiej

KOMUNIKAT NR 2

>>> KARTA ZGŁOSZEŃ <<<

        Konferencja będzie spotkaniem naukowym przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się kulturą fizyczną, sportem, turystyką oraz rekreacją. Odbędzie się ona pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie.

Język konferencji: polski

Patronat Honorowy:

 • Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jerzy Sadowski, Prorektor ds. Ogólnych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
 • Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie

Członkowie Honorowi:

 • śp. Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
 • Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
 • Prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk
 • Prof. dr hab. Józef Lipiec

Organizatorzy:

 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
 • Zakład Pedagogiki WWFiS w Białej Podlaskiej
 • Zakład Psychologii WWFiS w Białej Podlaskiej
 • Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie

Komitet Naukowy:

 • Dr hab. prof. nadzw. Ryszard Cieśliński
 • Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
 • Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
 • Dr Jerzy Chełmecki
 • Dr hab. prof. nadzw. Marek Kazimierczak
 • Dr hab. prof. nadzw. Eligiusz Małolepszy
 • Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Michaluk
 • Dr hab. prof. nadzw. Maria Zowisło

I. Cel konferencji i jej założenia

        Celem VI Konferencji Naukowego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie jest prezentacja bieżących wyników badań dotyczących społecznych i kulturowych aspektów kultury fizycznej, a w szczególności sportu, turystyki i rekreacji ruchowej.

        Przedmiotem obrad Konferencji jest ukazanie dorobku poszczególnych dziedzin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Skierowana jest ona do pracowników naukowych i doktorantów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, a głównie do przedstawicieli filozofii, historii, pedagogiki, psychologii, socjologii, organizacji i zarządzania oraz do osób związanych z teorią i praktyką turystyki i rekreacji, a także z teorią sportu uwzględniającą różnorodne relacje społeczne

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

II. Zakres tematyczny konferencji:

Nawiązując do założeń Konferencji proponujemy następujące grupy tematyczne:

        1. Filozofia wobec sportu i innych form uczestnictwa w kulturze fizycznej
        2. Teoretyczne i empiryczne perspektywy socjologii sporu
        3. Psychologiczne uwarunkowania kultury fizycznej, sportu i olimpizmu
        4. Pedagogika wobec wyzwań współczesnego sportu
        5. Historyczne i współczesne oblicza kultury fizycznej, sportu i olimpizmu
        6. Społeczne podstawy współzawodnictwa sportowego
        7. Społeczne podłoże organizacji i zarządzania kulturą fizyczną i turystyką
        8. Historyczne i współczesne oblicza turystyki
        9. Relacje interkulturowe w turystyce w perspektywie nauk społecznych
        10. Usportowione formy turystyki i rekreacji w świetle potrzeb i wartości społecznych
        11. Open papers

III. Informacje organizacyjne

        Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji Przyjmowane będą na podstawie formularza dołączonego do tego komunikatu (pobierz). Do zgłoszenia należy dołączyć tytuł referatu oraz streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 1800) znaków w terminie do 30 maja 2016 r. :

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- na poniższy adres pocztowy

dr Anna Bochenek
Zakład Pedagogiki Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2

        Opłata konferencyjna wynosi 600 zł i obejmuje:

 • udział w obradach,
 • zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem,
 • koszt uroczystej kolacji,
 • publikację tekstu oraz kopię recenzowanej monografii w języku polskim.
  • Monografia będzie opublikowana w listopadzie 2016 r.
   w związku z czym prosimy o przesłanie pełnych tekstów do 1 września 2016 r.
   Wytyczne do publikacji prześlemy Państwu w najbliższym czasie.

Wpłaty konferencyjne powinny nastąpić w terminie do 30 czerwca 2016 r. na następujący numer konta bankowego:

Filia AWF w Białej Podlaskiej,
ul. Akademicka 2,
21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział w Białej Podlaskiej
Nr rachunku: 63 1240 2177 1111 0000 3570 3633
Z dopiskiem Konferencja PTNSS, imię i nazwisko Uczestnika Konferencji

Komitet Organizacyjny:

 • dr Anna Bochenek – Przewodnicząca e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 662 251 863
 • dr Mariola Zajkowska-Magier – Sekretarz
 • dr Maria Anna Turosz
 • mgr Joanna Burdzicka-Wołowik

Informacje na temat Konferencji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie

                                                                                                                                         dr Anna Bochenek
                                                                                                                                         Główny Organizator Konferencji


                                                                                                                                         Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
                                                                                                                                         Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie