Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA
/informacje dla kandydata na studia I stopnia w formacie pdf/ - zobacz
/informacje dla kandydata na studia II stopnia w formacie pdf/ - zobacz

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień ( licencjackie) i II stopień (magisterskie)

Profil kształcenia: praktyczny

Oferowane specjalności:

 • Studia I stopnia
  - Aktywne formy turystyki i rekreacji - zobacz
  - Obsługa ruchu turystycznego i hotelarstwo - zobacz
 • Studia II stopnia
  - Trener osobisty - zobacz
  - Odnowa biologiczna i rekreacja ruchowa - zobacz
  - Gerontokineza - zobacz
  - Turystyka aktywna i przygodowa - zobacz
  - Menedżer turystyki, rekreacji i hotelarstwa - zobacz

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (w tym instruktorskich) w następujących zakresach:

 • aquafitness
 • fitness ćwiczenia psychofizyczne
 • fitness ćwiczenia siłowe
 • fitness jogging nowoczesne formy gimnastyki
 • fitness
 • golf
 • kajakarstwo turystyczne
 • kinezygerontoprofilaktyka
 • narciarstwo powszechne zjazdowe
 • nordic walking
 • pilates
 • płetwonurkowanie
 • pływanie rekreacyjne
 • samoobrona
 • snowboard rekreacyjny
 • survival
 • żeglarstwo deskowe
 • tenis ziemny

Atrakcyjne studia w kraju i za granicą - to czeka na przyszłych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja. Studiowanie w bialskim AWF to ponadstandardowa oferta dla pasjonatów aktywności ruchowej i turystyki. Konstrukcja programów kierunku Turystyka i Rekreacja w pełni zaspokoi oczekiwania osób, które swoją przyszłość łączą z atrakcyjną pracą, kontaktem z naturalnymi walorami krajobrazu, przygodą, poznawaniem świata, aktywnością fizyczną, zdrowym stylem życia.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Tematyka studiów:
Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowane są w profilu praktycznym. W ofercie programowej zainteresowani znajdą przedmioty podstawowe (m.in. ekonomię, psychologię, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, wybrane języki obce czy socjologię), przedmioty kierunkowe (w tym: krajoznawstwo, podstawy turystyki, teorię i metodykę rekreacji, obsługę ruchu turystycznego czy geografię turystyczną), jak również przedmioty specjalnościowe (związane z wybraną specjalnością lub specjalizacją).
Program obejmuje też obozy letnie i zimowe, obozy wędrowne (żeglarskie, kajakowe, rowerowe, piesze nizinne i górskie) oraz do wyboru ofertę zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych i usprawniających (np. nordic walking, tańce, gry zespołowe, turystyka rowerowa, motorowa, kajakarstwo, jazda konna, gimnastyczne formy rekreacji, itp.). Bogata oferta zajęć pozwala również rozwijać zainteresowania w kierunku odnowy biologicznej (Fitness, Spa, Wellnes), nowych trendów w turystyce (zagadnień związanych z fanoturystyką – połączonych z wyjazdami na największe imprezy sportowe na świecie), animacji czasu wolnego, kreowania produktu turystycznego (turystyki międzynarodowej, turystyki kulturowej, kulinarnej, enoturystyki itp). Program obejmuje także trzymiesięczne praktyki zawodowe realizowane w kraju i zagranicą, dające studentom możliwości doskonalenia własnych umiejętności oraz poznawania nowych obszarów działania. Współpraca z pracodawcami z branży rekreacyjnej, turystycznej i sportowej pozwala studentom nawiązywać kontakty i zdobywać doświadczenie u boku wykwalifikowanej kadry.
Od naszych kandydatów nie wymagamy doskonałej sprawności fizycznej.

Możliwość zatrudnienia:
• przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne (m.in. biura podróży, hotele i inne obiekty noclegowe, centra informacji turystycznej,
ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe, kluby sportowe, kluby fitness,
ośrodki spa i odnowy biologicznej, sanatoria, domy kultury ),
• podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystyczno-rekreacyjnej,
• administracja rządowa i samorządowa.