Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE
/informacje dla kandydata na studia I stopnia w formacie pdf/ - zobacz
/informacje dla kandydata na studia II stopnia w formacie pdf/ - zobacz

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie) i II stopień (magisterskie)

Kierunek Wychowanie Fizyczne adresowany jest do osób aktywnych, które interesują się szeroko pojętą kulturą fizyczną i zdrowym stylem życia. Szczególnie duży nacisk na tego typu studiach kładzie się na edukację w zakresie wychowania fizycznego, a więc na działanie skierowane na kształtowanie postaw prozdrowotnych czy prospołecznych. Student tego kierunku jest przygotowywany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym poziomie edukacji szkolnej oraz do pracy w charakterze trenera, instruktora czy menedżera sportu. Proces kształcenia zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizowania wszelkich form zajęć ruchowych (lekcje wychowania fizycznego, zajęcia treningowe), uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwenci tego kierunku, oprócz pracy w szkole, mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach dydaktyczno-wychowawczych, ośrodkach sportu i rekreacji, w klubach i stowarzyszeniach sportowych, w fundacjach i organizacjach społecznych czy administracji rządowej i samorządowej. Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne dają także możliwość rozwijania licznych pasji sportowych, które po ukończeniu edukacji można wykorzystać w swojej pracy zawodowej.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19